prime

<人事>全保連(7月1日)


<人事>全保連(7月1日)
この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報朝刊

▽デジタルトランスフォーメーション本部付本部長兼デジタル企画部長(同本部付本部長)塚原芳隆

▽営業本部営業企画部長(同本部関西営業部長兼営業企画部部長)重留吉郎

▽同本部関西営業部長(同本部営業企画部部長兼営業企画課長)浅野裕祐

▽同本部関西営業部副部長兼大阪営業一課長(同本部関西営業部大阪営業一課長)芝田英生

▽クレジット本部コンタクトセンター副センター長兼コール一課長(同本部コンタクトセンターコール一課長)山口亮

▽オペレーション本部東京オペレーションセンターコールオペレーション課長(同本部沖縄オペレーションセンターコールオペレーション課課長)城間富憲